Skip to main content

Privacy statement & disclaimer

Content op PeakPlay.nl

PeakPlay.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de website en de daarop opgenomen content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De door PeakPlay.nl verstrekte informatie is slechts informerend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. PeakPlay.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van de getoonde content. Ook kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor schade die (in)direct het gevolg is van handelingen en/of beslissingen voortvloeiend uit de informatie die op de website en op alle daartoe behorende onderdelen wordt verstrekt. De informatie op de website wordt regelmatig gewijzigd. PeakPlay.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen per direct en zonder kennisgeving door te voeren.

Copyright en aansprakelijkheid

De website en alle daartoe behorende onderdelen, enkele (hyper)links uitgezonderd, zijn eigendom van PeakPlay.nl (hierna ook te noemen: wij) en daarmee auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site en/of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren en/of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PeakPlay.nl. Hoewel PeakPlay.nl misbruik tracht te voorkomen zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van PeakPlay.nl via internet en/of andere informatiedragers verzonden worden.

Affiliate partners

In de content op PeakPlay.nl worden links van derden (hierna ook te noemen: partners) getoond als onderdeel van hun partnerprogramma (affiliate programma). Deze links leiden naar websites en/of andere bronnen van partners. PeakPlay.nl aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie achter deze links en voor eventuele geleden schade die ontstaat na het bezoeken ervan.

Bezoekers die, via een link op PeakPlay.nl, aankopen doen bij partners van PeakPlay.nl worden op geen enkele wijze benadeeld door deze wijze van aanschaffen. PeakPlay.nl handelt volgens de algemene voorwaarden voor publishers, opgesteld door de diverse partners van PeakPlay.nl. Deze zijn door ons, bij het aangaan van de affiliate overeenkomst met onze partners, geaccordeerd.

Privacy en cookiebeleid

PeakPlay.nl neemt de privacy van bezoekers zeer serieus. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is waarvoor deze dienen. PeakPlay.nl analyseert het gedrag van bezoekers om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op bezoekersvoorkeuren. Hiervoor maken wij gebruik van functionele cookies en van cookies voor statistieken en marketingdoeleinden. Bij het eerste gebruik van de website worden bezoekers hierover geïnformeerd. De persoonlijke instellingen/afmelding ten behoeve van de marketing en statistieken cookies van PeakPlay.nl kunnen te allen tijde worden gepast via PeakPlay.nl. Meer informatie over hoe wij omgaan met cookies is te vinden in ons cookiebeleid.


Stille genieter